لینک های دسترسی

دوام حرکت کشتی های حامل مواد خیریه بسوی باریکۀ غزه


هزاران فعال طرفدار فلسطینی ها، باوجود هشدار های قوای بحری اسرائیل، سفر بحری شانرا برای انتقال ده هزار تن مواد امدادی به باریکۀ غزه دوام میدهند.

این کاروان متشکل ازشش کشتی ، بیش از ۶۰۰ فعال طرفدار فلسطین و ده هزار تن مواد خیریه روز یکشنبه از آبهای بین المللی خارج سواحل قبری حرکت کرد.

قرار است این کاروان قریب ۴۰۰ کیلومتر سفر بحری اش را اواسط روز دوشنبه تکمیل کند.

گریتا برلین سازمان دهندۀ جنبش غزۀ آزاد می گوید، هدف این کاروان لانست تا محاصرۀ سه سالۀ غزه توسط اسرائیل رادر هم شکند. این محاصره بعد از آنکه گروه اسلامی حماس کنترول آن قلمرو را در دست گرفت وضع شده است .

فعالین بین المللی یک پیشنهاد اسرائیل را مبنی بر پائین کردن کمک های بشری را در یک بندر اسرائیل رد کرده اند که از آنجا از طریق سازمانهای بین المللی به غزه انتقال داده خواهد شد.

یگال پالمر سخنگوی حکومت اسرائیل میگوید، این کاروان توسط قوای بحری اسرائیل کشف خواهد شد.اسرائیل میگوید، فعالین بمرکز توقیف در ساحل آنکشور آورده خواهند شد و چانس استرداد یازندان را خواهند داشت .

اسماعل هنیه رهبر حماس در غزه این انتقال را استقبال کرد و آن ماموریت را پیروزی برای آن قلمرو خواند.

XS
SM
MD
LG