لینک های دسترسی

تصویب پلان کار ساختمانی در شرق بیت المقدس


تصویب پلان کار ساختمانی در شرق بیت المقدس

شاروال بیت المقدس بروز دوشنبه با کار ساختمانی که در آن تخریب تقریبا ۲۰ خانه فلسطینیان در شرق بیت المقدس شامل است، به پیش رفته است.

شاروال بیت المقدس بروز دوشنبه با کار ساختمانی که در آن تخریب تقریبا ۲۰ خانه فلسطینیان در شرق بیت المقدس شامل است، به پیش رفته است.

شاروال نیر بارکات از هیأت شاروالی بیت المقدس خواسته است تا پروژه موسوم به گاردین کینگز را به تصویب برساند.

بن جامین نتن یاهو، صدر اعظم اسراییل در ماه مارچ بر براکات فشار وارد نموده بود تا پروژه را به تعویق باندازد. او در ضمن در قسمت تصویر بین المللی اسراییل اظهار نگرانی کرد.

رهبران فلسطینی این پروژه را کوشش دیگر اسراییل در کنترول همه بیت المقدس میشمارند.

اسراییل شرق بیت المقدس را بعد از تسخیر آن از اردون در سال ۱۹۷۸، ضمیمه خاک خود ساخت.

مقامات اسراییلی میگویند، هدف این پروژه بهتر ساختن وضع منطقه کینگز گاردن است.

آنها میگویند هدف این پلان همچنان تخریب منازل است که توسط فلسطینیان بصورت غیر قانونی اعمار شده است.

فلسطینیان میگویند که آنها در کسب اجازه نامه از اسراییل مشکلات دارند.

XS
SM
MD
LG