لینک های دسترسی

مقامات مصر ۳۰ مهاجر افریقایی را دستگیر کردند


مقامات مصر ۳۰ مهاجر افریقایی را دستگیر کردند

رسانه خبر گزاری مصر میگوید، مقامات ۳۰ مهاجر افریقایی را دستگیر کرده است که کوشش میکردند وارد اسرائیل شوند.

رسانۀ خبر گزاری دولتی مصر میگوید، این مهاجرین از ایریتیریا و سودان بوده و در بین شان یک زن و سه طفل موجود بود.

گزارش بروز یکشنبه گفت، مقامات در حالیکه لاری ها را در جنوب سینا تفتیش میکردند، این مهاجرین را پیدا نمودند.

مصر تدابیر جلوگیری ورود مردم را از شرق افریقا بیشتر ساخته است که میخواهند وارد اسرائیل شوند.

قوای امنیتی مصر بیش از ۲۰ مهاجر را در امتداد سرحد در سال جاری کشته که از طرف حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

مصر میگوید پولیس صرف وقتی آغاز به گلوله باری میکند که مهاجرین از امر پولیس سر پیچی کنند.

مهاجرین کوشش میکنند برای پیدا کردن کار و اقامت دایمی، به اسرائیل بروند. اسرائیل از مصر خواسته است جلو ورود مردم را بگیرد.

XS
SM
MD
LG