لینک های دسترسی

افغانستان یکبار دیگر در فهرست 'فاسد ترین' ممالک قرار گرفت


افغانستان یکبار دیگر در فهرست 'فاسد ترین' ممالک قرار گرفت

یک گزارش منتشرۀ روز سه چندین کشور آسیای جنوبی را در بین فاسد ترین ممالک قرار داده است که در بین آنها افغانستان در ردیف اول قرار دارد. به گزارشی درین مورد توجه نماید.

افغانستان و عراق در فهرست دو کشوری قرار گرفته اند که سطح فساد اداری در آن ها بلند رفته است. این ردیف بندی تازه باوجود تلاش های محو فساد اداری در آن کشور های درگیر بحرانات، زننده خوانده شده است. در حدود سه بر چهارم 178 کشوری که در فهرست سازمان بین المللی شفافیت قرار دارند، شاهد افزایش فساد اداری بوده اند.

یکی از مسئولین این سازمان مستقر در برلین میگوید که فساد اداری اکنون در سطح جهانی به مشکل عمده مبدل شده است.

هوگتی لیبیلی، رئیس سازمان بین المللی شفافیت میگوید ادامۀ رشد فساد اداری قابل قبول نیست، بخاطریکه تعداد زیاد افراد فقیر و آسیب پذیر قربانی آن شده اند و هیچ محل مصئون برای افراد فاسد و پول آنها باید وجود نداشته باشد.

مسئول بخش آلمان این سازمان میگوید در مجموع وضع فساد اداری در سطح جهان نگران کننده میباشد. عراق در ردیف چهارم قرار گرفته، و افغانستان در پهلوی برما و سومالیا در سطح جهان فاسد ترین ممالک عنوان شده اند.

این سازمان بین المللی بر جامعۀ جهانی اصرار ورزیده تا کشور های از هم گسیخته را کمک نمایند تا ساختار های معتبر حکومتی تقویت گردند.

در آن سوی فهرست کشور های که فساد اداری به پائین ترین سطح قرار دارد، دنمارک، زیلاند جدید و سنگاپور میباشند. بعد ازین سه کشور، فنلند، سویدن، کانادا و هالند قرار دارند.

تعدادی از کشور ها بخاطر تلاش های محو فساد اداری تقدیر شده است که در بین آنها چیلی، ایکوادور، مسدونیا، کویت و قطر قرار دارند.

در بین کشور هایکه فساد اداری در حال افزایش میباشند، ایالات محده، جمهوری چک، ایتالیا، یونان و نایجیر قرار دارند. ایالات متحده در فهرست عمومی در شمارۀ بیست و دوم قرار دارد.

این سازمان میگوید مشکل فساد اداری مانع حل مبارزات دیگر جهانی، مانند رکود اقتصادی جهانی و تغیرات اقلیمی گردیده است.

این سازمان ناظر نیز یاد آوری نموده است که در بین 36 کشوری که معاهدۀ عدم رشوت گیری را امضأ نموده اند، 20 کشور مواد آنرا تطبیق نکرده است. رئیس سازمان شفافیت بین المللی گفت نادیده گرفتن و عملی نساختن مقرارات پیام نادرستی را به تلاش های محو فساد اداری در سطح جهان میرساند.

XS
SM
MD
LG