لینک های دسترسی

فروش اسهام مالی حکومت ایتالیا


فروش اسهام مالی حکومت ایتالیا

ایتالیا به روز دوشنبه با لیلام کردن بیش از چهار میلیارد دالر اسهام حکومتی به هدف خود دست یافت.

با این حال میزان سود بانکی این اسهام از سال 1997 برای پنج سال در بلند ترین سطح قرار داشت و پاسخ مشتریان خوب بود. از آنجاییکه ماریو مونتی اقتصاد دان به صفت صدر اعظم جدید ایتالیا تعیین شده است، این امر می تواند نشانه یی از کاهش نگرانی نسبت به اقتصاد بحرانی آن کشور باشد.

آقای مونتی به روز یک شنبه گفت که وی به زودی حکومت جدید را شکل خواهد داد و در عین حال خواهد کوشید تا سومین اقتصاد بزرگ حوزۀ پولی یورو را از بحران قروض خارج سازد.

XS
SM
MD
LG