لینک های دسترسی

Breaking News

برگزاری جلسۀ عاجل روی خشکسالی در افریقا


برگزاری جلسۀ عاجل روی خشک سالی در افریقا

مأمورین سازمان غذایی و زراعت ملل متحد جلسۀ عاجلی را روز دوشنبه برگزار نمود تا بحران روبه افزایش خشک سالی در شاخ افریقا را مورد بررسی قرار دهند.

درین جلسۀ به سطح وزرا، مقامات تلاش نمودند حمایت جهانی را به آن منطقۀ خشک سالی زده بسیج سازند.

حکومات و ملل متحد بخاطر کار بطی در رسیدگی به آن مشکل با انتقادات شدید مواجه میباشند.

جکی دیوف رئیس این سازمان خواهان اقدامات فوری برای حل مشکل گردید. او گفت ما باید زندگی مردم را نجات دهیم و بخاطر جلوگیری از بدتر شدن وضع دست به اقدام شویم.

خشک سالی در شمال شرق افریقا زندگی بیش از ۱۱ میلیون نفر را در کینیا، سومالیا، جیبوتی و اتیوپیا متأثر ساخته است.

ملل متحد در دو منطقۀ سومالیا قحطی را اعلان نموده، و هشدار داد که امکان گسترش آن نیز میرود.

مأمورین اروپایی که به منطقه سفر نموده اند از وضع ابراز نگرانی شدید کرده اند.

XS
SM
MD
LG