لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ادارات امدادی از وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایتالیا


عکس آرشیف

داکتران بدون سرحد و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد از وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایتالیا ابراز نگرانی کرده است و از نهادهای محلی خواستار شرایط بهتر برای آنها گردیده اند.

روز پنجشنبه اعتراضات در مرکز شهر روم برای دومین روز هنگامی برپا شد که پولیس عملیات خود را برای اخراج ۸۰۰ تن از پناهندگان اریتریایی و ایتوپیایی از ساختمانی که پناهندگان از سال ۲۰۱۳ به اینطرف آنجا را اشغال کرده بودند ادامه داد.

اطلاعیۀ اخراج آن پناهندگان روز شنبه صادرگردیده بود اما تقریبا یک صد تن از افراد آسیب پذیر مانند زنان حامله و کودکان تا زمان راه حل دیگری موقتاً درطبقۀ اول ساختمان جاگزین شدند.

تقریبا ۵۰۰ تن از پناهندگان و مهاجران درسایر جاها پناه بردند و حدود ۲۰۰ آنها نخست فرصت یافتند تا در یک باغ کوچک مقابل ساختمان باقی بمانند.

روز پنجشنبه، مهاجران به طرف پولیس سنگ، بوتل و قوطی پرتاب کردند. پلیس برای پاک کردن میدان عمومی و خاموش ساختن آتش زباله دانی ها، از لوله های آب استفاده کرد.

پولیس گفت این عملیات بخاطر امتناع مهاجران از اقامت در شهر و به سبب خطر کانالهای گاز پخت و پز و سایر مواد قابل اشتعال و آپارتمانهای اطراف میدان براه انداخته شد. دراین عملیات دو تن بازداشت شده است.

داکتران بدون سرحد و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد اظهار نگرانی کرده و از نهادهای محلی خواسته اند تا راه های حل جایگزین را دریافته از اخراج بیشتر پناهندگان و مهاجران جلوگیری کنند.

مقامات و مالکان ساختمان هنوزهم برای جاگزینی قابل ملاحظه در حال مذاکره هستند.

شاروالی روم گفت که آنها پیشنهاد کرده اند که خانواده ها را در مرکز مهاجران در حومۀ شهر روم جا دهند اما بسیاری از مهاجران و پناهندگان آن را رد کرده اند زیرا این موضوع باعث می شود تا کودکان از رفتن به مکتب باز بمانند و درخانه زندگی کنند.

به گفتۀ پلیس ایتالیا، به عنوان یک اقدام امنیتی و ثبت نام و شناسایی تمام ساکنین، حداقل چهار اخراج عمده از ابتدای ماه جولای در روم براه انداخته شده است.

XS
SM
MD
LG