لینک های دسترسی

آغاز تشکیل حکومت انتقالی در ایتالیا


آغاز تشکیل حکومت انتقالی در ایتالیا

ایتالیا روند تشکیل حکومت جدید را با ماریو مانتی اقتصاد دان آغاز کرده است. مانتی جا نشین سلویو برلوسکونی، صدر اعظم پیشین آن کشور خواهد شد.

سلویو برلوسکونی روز گذشته بعد از مواجه شدن با انتقادات روی طرز برخورد وی با بحران قرضۀ آن کشور، استعفا داد.

جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهور ایتالیا به روز یک شنبه یک سلسله ملاقات هایی را با رهبران سیاسی آن کشور انجام داد که طی آن تعیین صدر اعظم انتقالی را مورد بحث قرار داد که رهبری آن کشور را تا انتخابات سال 2013 به عهده خواهد داشت.

ماریو مانتی اقتصاد دان و کمیشنر پیشین اتحادیه اروپایی، حمایت احزاب مخالف و بعضی از اعضای حزب آقای برلوسکونی را برای سمت صدارت عظمی کسب کرده است.

آقای مانتی هیچ زمانی در انتخابات اشتراک نکرده و نه هم از کدام حزب مشخصی نمایندگی می کند.

XS
SM
MD
LG