لینک های دسترسی

اعلام آتش بس از سوی قوماندان ارشد اردوی ساحل عاج


اعلام آتش بس از سوی قوماندان ارشد اردوی ساحل عاج

لورن بگبو، رئیس جمهور مقتدر ساحل عاج بعد ازآن درخصوص تسلیم شدن مذاکره می کند که قوای رقیب وی محل سکونت وی را روز سه شنبه به محاصره درآوردند.

الین ژوپه وزیرخارجه فرانسه سه شنبه گفت مذاکره کنندگان برای متقاعد کردن آقای بگبو به کناره گیری ازقدرت بسیار نزدیک شده اند.

درهمین حال وزیر دفاع ساحل عاج تقاضای آتش بس نموده است.

جنرال فیلیپ منگو وزیر دفاع ساحل عاج در حالی روز سه شنبه تقاضای آتش بس را نموده است که قوای طرفدار اَلَسَن اوتارا، رئیس جمهور ِ به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین المللی بر آخرین سنگرهای آقای بگبو حمله کردند.

آتش باری سنگین درابیجان روز سه شنبه شش روز بعد از آن ادامه دارد که قوای آقای اوتارا به حیث بخشی از تهاجم سریع بر آقای بگبو و براندازی وی ازقدرت، داخل شهر شدند.

وزیردفاع آقای بگبو هفتۀ گذشته به منزل سفیر افریقای جنوبی پناه برد اما روز یکشنبه دو باره به وظیفۀ خویش برگشت.

روز دوشنبه هلیکوپترهای بین المللی بردو کمپ اردوی آقای بگبو، قصر ریاست جمهوری ومنزل آقای بگبو آتش باری کرد. فرانسه می گوید قوای آن کشور به تقاضای ملل متحد درحمله شرکت داشته است.

XS
SM
MD
LG