لینک های دسترسی

دستگیری بگبو، رئیس جمهور سرکش ساحل عاج


شاهدان عینی می گویند هلیکوپتر های فرانسوی حملات جدیدی را بر رهایشگاه بگبو انجام دادند.

مأمورین نظامی فرانسه در ابیجان میگویند، به دنبال حملات هلیکوپتر ها به اقامتگاه 'لورن بگبو' رئیس جمهور سرکش ساحل عاج، نیرو های وفادار به 'السن وتارا' و قوای فرانسه یی او را در قصر ریاست جمهوری آن کشور دستگیر نمودند.

سفیر فرانسه در ابیجان ضمن تایید این خبر گفته است که آقای بگبو توسط طرفداران السن وتارا که در سطح بین المللی به صفت رئیس جمهور ساحل عاج به رسمیت شناخته شده است، دستگیر گردید.

نیرو های وفادار به وتارا توسط قوت های خاص فرانسه یی حمایت میگردیدند. عساکر فرانسه یی به خاطر رخنه و پیشرفت به موضع آقای بگبو از تانک ها استفاده نمودند. بگبو السن وتارا را به رسمیت نشناخته و از کناره گیری از قدرت امتناع میورزید.

دستگیری آقای بگبو به بن بست چهار ماهۀ سیاسی میان دو رقیب ریاست جمهوری خاتمه بخشید. اما هنوز هم آقای وتارا نیاز دارد تا با حامیان بگبو مصالحه نماید، وفاداران بگبو مدعی اند که شکست رهبر آنها از سوی جامعۀ بین المللی به تحرک در آمده و نمایانگر اراده و خواست مردم ساحل عاج نمیباشد.

هلیکوپترهای فرانسه یی و ملل متحد به روز یک شنبه ضربات سلاح ثقیله را بر مقر ریاست جمهوری وارد نمودند.

بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید شورای امنیت، نیرو های درگیر و عساکر حافظ صلح آن سازمان را به حفاظت از افراد ملکی در جریان مأموریت مکلف ساخته بود.

منشی عمومی ملل متحد میگوید، نیرو های بگبو برای حمله بر پایگاه های ملل متحد و قرارگاه های آقای 'وتارا' در ابیجان از سلاح ثقیل و هاوان کار گرفتند.

آقای 'بگبو' گفته است که انتخاب مجدد وی بعد از آن صورت گرفت که شورای قانون اساسی در حدود ده در صد آرای وی را در دور دوم انتخابات، به عنوان آرای تقلبی باطل اعلان کرد. ولی نتایج کمیسیون انتخابات که از سوی ملل متحد تایید گردیده است، آقای وتارا را برندۀ انتخابات میداند.

XS
SM
MD
LG