لینک های دسترسی

ادامۀ تنش های سیاسی در ساحل عاج


ادامۀ تنش های سیاسی در ساحل عاج

همتای بلند رتبۀ مردی که جهان وی را به حیث رئیس جمهور برحق کشور ساحل عاج به رسمیت شناخته میگوید، که لاورنت بگبو با استفاده از تاکتیک ، خواهان بقا در قدرت است.

گویلیم سورو، صدراعظم آن کشور الاسانی اووتارا رییس جمهور به رسمیت شناخته شدۀ ساحل عاج، به روز شنبه از جامعۀ بین المللی خواست تا با استفاده از یک قدرت مشروع ، آقای بگبو را با اعمال فشار از قدرت خلع کنند.

در عین زمان، طرفداران آقای بگبو که به خاطر خارج ساختن آقای اوواتارا از هوتل گلف در صبح سال نو عیسوی در مقابل آن هوتل جمع شده بودند، با مقاومت نیروهای بنگله دیشی حافظ صلح سازمان ملل متحد روبه رو شده به مقصد خود نایل نیامدند.

این همه در حالی صورت میگیرد که آقای گویلیم پیشنهاد آقای بگبو را مبنی بر دعوت گروهی ناظرین بین المللی به ساعل عاج رد کرده است.

XS
SM
MD
LG