لینک های دسترسی

تشدید خشونت در ساحل عاج


تشدید خشونت در ساحل عاج

در ابیجان پایتخت ساحل عاج، جنگ شدیدی بین وفاداران لوران بگبو رئیس جمهور برحال و هواداران الاسان اوتارا رئیس جمهور منتخب آن کشور درگرفته و صدای فیر سلاح های سبک و سنگین، در فضای شهر طنین انداخته است.

باشندگان شهر از ترس جان شان، در خانه ها پنهان گردیده و جنگجویانِ هردو جانب، در اطراف قصر ریاست جمهوری و منزل لوران بگبو، مشغول نبرد اند.

تا حال معلوم نیست که لوران بگبو در داخل قصر و خانه اش بوده یا جای دیگری اقامت دارد.

اتحادیۀ افریقایی با نشر یک اعلامیه از لوران بگبو خواست تا هرچه عاجل تر از قدرت دست بکشد.

تلویزیون دولتی ساحل عاج، در اختیار نیرو های وفادار به اوتارا، و ادارۀ میدان هوایی ابیجان در اختیار نیرو های حافظ صلح ملل متحد میباشد.

XS
SM
MD
LG