لینک های دسترسی

پیشنهاد آتش بس در ساحل عاج


پیشنهاد آتش بس در ساحل عاج

وزیر دفاع ساحل عاج در حالی تقاضای آتش بس را نموده است که لارن بگبو رئیس جمهور بر سر اقتدار آن کشور در یک موضع در داخل منزلش درابیجان پنهان شده است.

جنرال فیلیپ منگو روز سه شنبه درحالی تقاضای آتش بس را نمود که قوای طرفدار آلسن اوتارا رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین المللی بر آخرین سنگر های آقای بگبو حمله کردند.

آتش باری سنگین در ابیجان روز سه شنبه شش روز بعد از آن ادامه دارد که قوای آقای اوتارا به حیث بخشی از تهاجم سریع بر آقای بگبو و براندازی وی ازقدرت، داخل شهر شدند.

وزیر دفاع گفت آقای بگبو هفتۀ گذشته به منزل سفیر افریقای جنوبی پناه برد اما روز یکشنبه دو باره به وظیفۀ خویش بر گشت.

روز دوشنبه هلیکوپتر های بین المللی بر دو کمپ اردوی آقای بگبو، قصر ریاست جمهوری و منزل آقای بگبو آتش باری کرد. فرانسه می گوید قوای آن کشور به تقاضای ملل متحد در حمله شرکت داشته است.

XS
SM
MD
LG