لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان پاکستانی: اردوی پاکستان حقیر است نه شجاع


جماعت الاحرار، گروه انشعابی طالبان پاکستانی میگوید که نیروهای امنیتی پاکستانی زیر نام رویارویی تقلبی، اعضای آن گروه را از بین میبرد.

این گروه همچنان حملات اردوی پاکستان بر پناهگاه های به گفتۀ این گروه "تخیلی" را "دروغین" خواند.

رسانۀ اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی در پاسخ به حملات مرگبار هفتۀ گذشته، در جریان یک سرکوبی سرتاسری، بیش از ۱۰۰دهشت افگن را از بین برده اند.

مقامات پاکستانی گفتند که تندروان کشته شده مربوط گروه جماعت الاحرار بود که مسؤولیت اکثریت خشونت ها در آن کشور بر عهده گرفته است. با آنهم، مسؤولیت حمله بر یک زیارتگاه در ایالت سند را داعش برعهده گرفت که در آن در حدود 90 نفر کشته شد.

جماعت الاحرار با فرستادن اعلامیۀ به رسانه ها، ادعا کرده است که بمگذاری های اخیر و سایر حملات در پاکستان، اردوی آن کشور را تحقیر کرده و این باعث شده که اردو از طریق شایعه پراگنی رسانه ای، نمایش شجاعت کند.

اردوی پاکستان به روز جمعه فهرست ۷۶"دهشت افگن" را به دپلومات های افغان در اسلام آباد تسلیم داده گفت که آنان در آن سوی مرز پنهان شده اند. مقامات پاکستانی از کابل تقاضا کردند تا هرچه زود تر علیه این تندروان اقدام کند و آنان را به پاکستان تسلیم دهد.

در این حال، جنرال قدم‎شاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان، پیش از چاشت امروز، شنبه گفت که حکومت افغانستان نیز انتظار دارد فهرست‏های را که با اسناد و مدارک به حکومت پاکستان تحویل داده است، اقدام عملی روی آن صورت گیرد.

جنرال شهیم افزود " دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است در خاک خویش جلو تروریست‏ها را بگیرد. ما از هرلیستی، هرکسی که برای ما تسلیم کند، استقبال می‏کنیم، آنرا مورد ارزیابی قرار می‏دهیم و اگر اسناد و شواهد و مدارک بیشتر نیاز بود از آنان میخواهیم؛ اما ما نیز لیست‏های کافی را با شواهد و مدارک زیادی به جانب پاکستان تحویل داده‌ایم و امیدواریم عمل صادقانه داشته باشند."

نیروهای پاکستانی پس از حمله بر یک زیارتگاه، ساحاتی را در داخل افغانستان مورد حملات توپخانه ای قرار داده است. رسانه های محلی گفته اند که پناهگاه های جماعت الاحرار هدف این حملات قرار گرفته و شماری زیادی از تندروان در آن از بین رفته است.

جماعت الاحرار را ایالات متحده منحیث گروه دهشت افگنی بین المللی شناسایی کرده است.

XS
SM
MD
LG