لینک های دسترسی

تصاویر جالب روز

A look at the best news photos from around the world.
Show more

پیرمردان بازنشستۀ نظامی در نزدیکی دفتر تقاعد منتظر دریافت حقوق شان اند.
۱

پیرمردان بازنشستۀ نظامی در نزدیکی دفتر تقاعد منتظر دریافت حقوق شان اند.

ازدحام مردم در ایستگاه کلافام شهر لندن، مظاهرات برنامه ریزی شدۀ شماری از کارگران راه آهن سبب اخلال قطارها در شهر لندن شده است.
۲

ازدحام مردم در ایستگاه کلافام شهر لندن، مظاهرات برنامه ریزی شدۀ شماری از کارگران راه آهن سبب اخلال قطارها در شهر لندن شده است.

سرمای شدید در واشنگتن دی سی، حوضچۀ تاریخی مسما به تایدل بسین را که محل جشنوارۀ شگوفۀ آلوبالو در این شهر است، تقریباً به یخبندان مبدل کرده بود.
۳

سرمای شدید در واشنگتن دی سی، حوضچۀ تاریخی مسما به تایدل بسین را که محل جشنوارۀ شگوفۀ آلوبالو در این شهر است، تقریباً به یخبندان مبدل کرده بود.

عکس دسته جمعی گروهی از زنان برندۀ جایزۀ اسکار در ۷۵ مین جشنوارۀ این جوایز در شهر بفرلی هیلس ایالت کلیفورنیای ایالات متحده  
۴

عکس دسته جمعی گروهی از زنان برندۀ جایزۀ اسکار در ۷۵ مین جشنوارۀ این جوایز در شهر بفرلی هیلس ایالت کلیفورنیای ایالات متحده
 

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG