لینک های دسترسی

مشوره مقامات امریکا به امریکائیان مقیم جاپان


مشوره مقامات امریکا به امریکائیان مقیم جاپان

مقامات امریکایی روز چهارشنبه به امریکاییان مقیم جاپان مشوره دادند تا در یک فاصله دورتر از دستگاه ذروی صدمه دیدۀ جاپان نقل مکان نمایند.

آنها پیشنهاد نموده اند که باید هشتاد کیلومتر دورتر از دستگاه ذروی دیچی فوکوشیما فاصله داشته باشند. مقامات جاپانی به مردم هدایت داده اند تا سی و دو کیلو متر فاصله داشته باشند.

جی کارنی سخنگوی قصر سفید به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:

"مشوره را که مقامات جاپانی به اساس معلومات دست داشته می دهند، با مشوره که ما می دادیم فرق دارد، اگر این حادثه در امریکا اتفاق می افتاد."

در اوایل این هفته کارنی به امریکاییان مقیم جاپان مشوره داد تا رهنمایی های حکومت جاپان را تعقیب نمایند. ولی وی گفت تغییر در مشوره دهی به اساس انکشافات در دستگاه انرژی می باشد.

XS
SM
MD
LG