لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد جاپان برای ادامه کمک ها به افغانستان


تعهد جاپان برای ادامه کمک ها به افغانستان

آقای ریچیرو تکاشی سفیرجاپان در کابل به روز شنبه نامۀ یوشیهیرو نودا صدراعظم آن کشور را به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقدیم کرد.

در این نامه آقای یوشیهیرو نودا صدراعظم جاپان به رئیس جمهور کشور و مردم افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود و مردم جاپان را نسبت به کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهور پیشین ابراز کرده است.

در این نامه صدراعظم جاپان گفته است با وجودیکه سونامی سال گذشته صدمات زیادی به اقتصاد آن کشور وارد کرده است کشور جاپان به کمک پنج میلیارد دالری خود به افغانستان متعهد است.

در این نامه همچنان صدراعظم جاپان گفته است کشورش در بحث های بین المللی برای همکاری های اقتصادی منطقوی قبل از کنفرانس قریب الوقوع بن در ماه دسمبر سال جاری فعالانه سهم خواهد گرفت و آماده است تا نقش مهمی را پس از کنفرانس بن نیز ایفا نماید.

XS
SM
MD
LG