لینک های دسترسی

کمک جاپان با وزارت معارف افغانستان


داکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان

جاپان با وزارت معارف افغانستان، برای احداث ساختمان هفتاد مکتب در سه ولایت، غور، بامیان و دایکندی، مبلغ بیست و پنج میلیون دالر کمک نمود.

وزیر معارف افغانستان و سفیر جاپان در کابل، روز پنجشنبه با امضأی قرار داد این کمکها به خبرنگاران گفتند که پس از وقوع "سونامی" مرگبار در جاپان، این دومین مرحلۀ کمکهای آنکشور به افغانستان می باشد.

فاروق وردک وزیر معارف افغانستان افزود، هنوز هم در افغانستان شش هزار مکتب، احتیاج به ساختمان دارند. آقای وردک این وعده را نیز داد که در سه سال آینده، هیچ شاگردی از تعلیمات ابتدایی محروم نخواهد ماند.

از سوی دیگر "ریچیرو تاکاهاشی" سفیر جاپان در کابل گفت که کشورش به کمک وزارت معارف افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. جاپان طی ده سال اخیر، مبلغ 134 میلیون دالر را برای معارف افغانستان کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG