لینک های دسترسی

کشیدگی دپلوماتیک میان چین و جاپان


جاپان روز دوشنبه بر چین اصرار ورزید تا سکوت اختیار نموده و منازعۀ دیپلوماتیک را افزایش ندهند. تنش ها بعد از فسخ تماس های به سطح عالی توسط بیجنگ در واکنش به توقیف کشتی بان یک قایق ماهی گیری افزایش یافت.

بیجنگ بروز یکشنبه اعلام نمود که تماس های بین الوزرا را با جاپان بعد از آن به حالت تعلیق قرار داد که یک محکمۀ توکیو مدت توقیف کشتی بان چینایی را توسعه داد.

مذاکرات به سطح عالی شامل صحبت ها در مورد سکتور هوانوردی و معادن ذغال میباشد.

سخنگوی صدراعظم جاپان در پاسخ سریع آن کشور، اقدام محکمه را "اسف بار" عنوان کرد. بخاطر جلوگیری از وخیم شدن اوضاع، وی خواهان سکوت و اقدام محتاطانۀ چین گردید.

متعاقب حادثۀ هفتم سپتمبر، مأمورین جاپانی کشتی بان و 14 عملیۀ آن را توقیف نمودند. جاپان عملیۀ کشتی را دوشنبۀ گذشته رها نمود، ولی کشتی بان را تا هنوز در قید دارد.

XS
SM
MD
LG