لینک های دسترسی

مظاهرات ضد برق ذروی در توکیو


مظاهرات ضد برق ذروی در توکیو

هزاران نفر روز دوشنبه در شهر توکیو راهپیمایی نمودند و از حکومت جاپان خواستند تا استفاده از انرژی ذروی را فوراً توقف دهد.

پولیس خبر داد که در حدود ۲۰ هزار تن در این راهپیمایی اشتراک نموده بودند. از زمان وقوع زلزله و توفان بحری که منجر به فروریختن فابریکۀ ذروی فوکوشیما گردید، این بزرگترین مظاهره علیه استفادۀ انرژی ذروی بود. اما تنظیم کنندگان تعداد اشتراک کنندگان این مظاهره را بلندتر ادعا کردند.

یسونَری فوجی موتو رهبر احتجاج کنندگان گفت مظاهره کنندگان خواهان تعهد شفاف حکومت اند تا استفادۀ انرژی ذروی را توقف دهد.

XS
SM
MD
LG