لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار تیم متخصصین اداره انرژی ذروی بین المللی از جاپان


دیدار تیم متخصصین اداره انرژی ذروی بین المللی از جاپان

یک تیم از متخصصین اداره انرژی اتمی بین المللی در این هفته از جاپان دیدن می نماید تا در قسمت پاک کاری ساحاتی کمک نماید که آلوده با تششعات ناشی از دستگاه های نیروی ذروی آن کشور می باشد.

یوکییا امانو، رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی می گوید "در پاسخ به تقاضای حکومت جاپان، من تصمیم گرفتم تا یک تیم از متخصصین بین المللی را به جاپان بفرستم. هدف این ماموریت دریافت حقایق در مورد فعالیت های مربوط به پاک کاری می باشد، و همچنان اگر کدام مشوره باشد که به حکومت جاپان بدهیم."

متخصصین می گویند ممکن ده ها سال را در بر گیرد تا بعضی ساحات در نزدیکی دستگاه های ذروی مصؤون و قابل زیست باشد.

XS
SM
MD
LG