لینک های دسترسی

تصویب طرح مصئونیت فابریکه های هستوی جاپان توسط ملل متحد


تصویب طرح مصئونیت فابریکه های هستوی جاپان توسط ملل متحد

ادارۀ امور هستوی ملل متحد طرح حکومت جاپان را غرض بررسی مصئونیت فابریکه های ذروی تصویب کرده است.

رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی ملل متحد به روز سه شنبه نتایج یک هفته تحقیقات حقیقت یابی را با ادارۀ ناظر ذروی جاپان در میان گذاشت.

در جریان بررسی روند، دریافتیم که ادارۀ مصئونیت هستوی جاپان بررسی های مفصل را در اوهی انجام داده بود. و از کار ابتدایی آن رضایت داریم.

جاپان آزمایشات حالات اضطرار را انجام داده است تا مقاومت فابریکه را در صورت فاجعه های طبیعی تشخیص کند. زلزلۀ سال گذشته فابریکۀ فوکوشیمه را منهدم کرد.

کابینۀ جاپان روز سه شنبه قانون ایجاد یک ادارۀ دیدبان جدید هستوی را توشیح کرد و زمان فعالیت یک فابریکه را به 40 سال محدود ساخت.

XS
SM
MD
LG