لینک های دسترسی

Breaking News

استتعفای صدراعظم جاپان


نا وتو کان، صدر اعظم جاپان

ناوتو کان، صدراعظم جاپان به روز جمعه استعفای خود منحیث رهبر حزب دموکراتیک جاپان اعلان نمود که به این ترتیب به وظیفه خود به صفت رهبر آن کشور خاتمه بخشید.

آقای کان به خاطر نارضایتی سراسری مردم جاپان در قسمت رسیدگی وی به زلزله و طوفان بحری آنکشور تحت فشار قرار داشته است تا استعفا دهد.

قرار است آقای کان به روز دو شنبه بصورت رسمی از مقامش کنار رود.

XS
SM
MD
LG