لینک های دسترسی

انتخاب صدراعظم جدید جاپان


انتخاب صدراعظم جدید جاپان

حزب بر سر اقتدار جاپان یوشوهیکو نوده وزیر مالیۀ آن کشور را به حیث صدراعظم جدید برگزید. این ششمین محافظه کار مسائل مالی است که طی پنج سال گذشته به حیث صدراعظم انتخاب می شود.

حزب دموکرات آزادی خوا این قانون گذار جاپانی را در نتیجۀ دو دور انتخاباتی در مقابل وزیر تجارت و صنایع برگزید. قرار است پارلمان او را به روز سه شنبه به حیث رهبر انتخاب نماید.

نوده فوراً به آزمون های اشاره نمود که در مقابل وی قرار دارد. مشکلات وی شامل اقتصاد در حال بحران جاپان در نتیجۀ زلزله و سونامی میباشد.

XS
SM
MD
LG