لینک های دسترسی

Breaking News

انتخاب صدراعظم جدید جاپان


انتخاب صدراعظم جدید جاپان

حزب بر سر اقتدار جاپان یوشوهیکو نوده وزیر مالیۀ آن کشور را به حیث صدراعظم جدید برگزید. این ششمین محافظه کار مسائل مالی است که طی پنج سال گذشته به حیث صدراعظم انتخاب می شود.

حزب دموکرات آزادی خوا این قانون گذار جاپانی را در نتیجۀ دو دور انتخاباتی در مقابل وزیر تجارت و صنایع برگزید. قرار است پارلمان او را به روز سه شنبه به حیث رهبر انتخاب نماید.

نوده فوراً به آزمون های اشاره نمود که در مقابل وی قرار دارد. مشکلات وی شامل اقتصاد در حال بحران جاپان در نتیجۀ زلزله و سونامی میباشد.

XS
SM
MD
LG