لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان با فاجعۀ بی سابقۀ روبرو است


جاپان با فاجعۀ بی سابقۀ روبرو است

( نائوتو کان ) صدر اعظم جاپان از مردم خواسته است تا از کارخانه انرژی ذروی، که در آنجا به روز شنبه انفجاری صورت گرفت، حد اقل ۲۰ کیلومتر دورتر بروند.

آقای کان گفت اولویت عمده سلامتی مردمی است که در اطراف کارخانه ( فوکوشیما ) قرار داردند. در آن نواحی تشعشعات ذروی بعد از انفجار به وجود آمده است.

لحظاتی بعد از آنکه وی صحبت نمود، ( یوکیو ادانو) یک سنخگوی اظهار داشت که انفجار ساختمانی را که در آنجا زراتخانۀ قرار داشت خساره مند ساخته و اما به محفظه فلزی که ریاکتور را محافظت می کند، صدمه یی وارد نگردیده است. وی اضافه کرد که فشار ریاکتور کاهش یافته است.

اداره بین المللی انرژی ذروی می گوید که منتظر دریافت اطلاعات بیشتر درزمینه می باشد.

قبل از انکه انفجار رخ دهد مقامات گفته بودند که مواد رادیو اکتیف در خارج یکی از ریاکتور های این کارخانه بدست آمده که به تعقیب زلزلۀ ویرانگر و سونامی روز جمعه، انرژی وقابلیت سرد شدن را از دست داده بود.

آقای کان گفت که جاپان با یک مثیبت بی سابقه مواجه می باشد . وی گفت که در حدود ۵۰ هزار تن به تلاشهای نجات و امداد رسانی در سراسر کشور ، پیوسته اند .

رسانه های جاپان گفته است که در حدود ۱۳۰۰ تن به هلاکت رسیده و یا مفقود می باشند.

آژانس خبری کیودو گزارش داده است که چهار قطار آهنی که در کنار ساحل در زمانی که سونامی فرود آمد در حرکت بود، مفقود شده اند.

تمام قریه های نواحی به روز جمعه به اثر موجهایی به بلندی ۱۰ متر که موتر ها، ساختمان ها و مخروبه ها را به کیلومتر ها دور با خود انتقال میداد، ویران گردیده است.

آقای داکتر محمد امین فاطمی سفیر افغانستان در جاپان در مورد زلزله بی سابقه به شدت ۹.۸ ریکتر که جاپان را تکان داد، به صدای امریکا گفت :

" شدت زلزله بی اندازه زیاد بود که ما بدون تکیه به چیزی راه رفته نمیتوانستیم ولی به تعمیر سفارت و کارمندان آن صدمۀ نرسیده است مگر وسایل دفتری داخل تعمیر سفارت به هم ریخته اند. بیشترین محصلین که در جاپان زندگی مینمایند از صحت خوبی برخوردار بوده و با آنها تماس های برقرار شده است."

مقامات جاپانی می گویند آنان در نواحی شهر ( سیندی ) نزدیک به مرکز زلزله ۲۰۰ تا ۳۰۰ جسد را کشف نموده اند.

XS
SM
MD
LG