لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات صدراعظم جاپان در آستانۀ زلزلۀ مخرب در آن کشور


اظهارات صدراعظم جاپان در آستانۀ زلزلۀ مخرب در آن کشور

ناوتو کان صدراعظم جاپان از مردم آن کشور درخواست نموده تا غرض رسیدگی به بدترین بحرانی که کشور وی بعد از جنگ دوم جهانی مواجه شده، با هم متحد شوند.

آقای کان شام یکشنبه حین سخنرانی در تلویزیون بین المللی هشدار قطع برق را در سراسر کشور در حالی داد که انجنیران خسارات وارد شده در دو مرکز انرژی ذروی را در نتیجۀ زلزله و سیلاب ها بررسی مینمایند.

او گفت آیندۀ جاپان با قربانی های جاپانی ها تعین میشود که در روز ها و هفته های آینده برای بازسازی کشور شان نثار میکنند.

دو روز از وقوع زلزله گذشته است، و اکنون وقت برای کارمندان نجات محدود میباشد. تلاش نهایی خود را بخرچ میدهیم تا مردم بیشتر را نجات دهیم.

از سوی دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه جهت ابراز همدردی به کشته شدگان و متضررین زلزله و سونامی اخیر در جاپان، به سفارت آن کشور در کابل حضور یافت و مراتب همدردی دولت و مردم افغانستان را برای حکومت و مردم چاپان ابراز نمود.

حامد کرزی ضمن همدردی و تأثر فراوان از وقوع زلزله و سونامی که منجر به کشته شدن هزار ها تن و خسارات هنگفت مالی گردید در کتابی همدردی و تأثر حکومت و مردم افغانستان را نوشت.

امین گل حنیف رئیس اتحادیۀ محصلین افغان در جاپان از وقوع احتمالی زلزله در هفتۀ آینده خبر داد.

آژانس خبر رسانی کیودو روز یکشنبه تعداد تلفات و مفقود شدگان را دو هزار تن گزارش داد. پولیس میگوید بیش از ۲۱۵ هزار تن مجبور شده اند در سرپناه های عاجل پناه ببرند.

XS
SM
MD
LG