لینک های دسترسی

Breaking News

جریان برق در فابریکه های ذروی جاپان


جریان برق در فابریکه های ذروی جاپان

انجنیران جاپانی شام پنجشنبه قادر شدند جریان برق را در فابریکۀ صدمه دیدۀ انرژی ذروی در نتیجۀ زلزلۀ اخیر در آن کشور فعال سازند.

جریان برق، کارمندان فابریکۀ فوکوشیما را را قادر خواهد ساخت که پمپ های آب را دوباره فعال سازند تا میله های انرژی ذروی را سرد نمایند.

مسئلۀ سرد سازی در یکی از شش کورۀ ذروی به طور خاص به آن دلیل حیاتی میباشد که احتمال تصاعد تشعشع ذروی از آن فوق العاده زیاد میباشد.

ادارۀ انرژی ذروی ملل متحد روز پنجشنبه وضع فابریکۀ برق فوکوشیما را بسیار جدی عنوان کرد. این بررسی قبل از نشر خبری اعلان گردیده بود که جریان برق در آن فابریکه فعال شده بود.

احتمال خطر تشعشع ذروی قبلاً ٢٠٠ هزار تن را مجبور ساخته تا ساحات نزدیک به آن منطقه را تخلیه نمایند.

XS
SM
MD
LG