لینک های دسترسی

Breaking News

فعال شدن دو فابریکۀ برق ذروی جاپان


فعال شدن دو فابریکۀ برق ذروی جاپان

رسانه های جاپانی از قول انجنیران در شمال آن کشور به روز یکشنبه گزارش دادند که جریان برق را در دو کورۀ ذروی از جمع شش کوره فعال ساخته اند.

این خبر در حالی نشر می شود که تعداد تلفات و افراد مفقود شده در زلزله و سیلاب جاپان به ۲۰هزار تن می رسد.

کارمندان فابریکه برق، لوازم دو کورۀ ذروی فوکوشیما را تفتیش مینمودند تا مطمئن باشند که همه چیز در حالت عادی کار میکند.

مشکلات در تمام کوره های ذروی آن فابریکه گزارش شده است و مسؤول مطبوعاتی کابینۀ جاپان در اوایل یکشنبه گفت، تجهیزات باید از بین برده شود بخاطری که قیمت ترمیم آن گزاف تر از ساختن فابریکۀ جدید خواهد بود.

در عین حال پولیس جاپان میگوید تعداد کشته شدگان و افراد مفقود شده فراتر از ۲۱ هزار رفته است.

XS
SM
MD
LG