لینک های دسترسی

Breaking News

تابستان گرم و کمبود برق در جاپان


تابستان گرم و کمبود برق در جاپان

حکومت جاپان به روز جمعه گفت که تقاضای انرژی برق احتمالاً زمانی ۱/۴ حصۀ بیشتر از تولید منابع انرژی خواهد بود که مردم در موسم گرما، به خصوص درشهر توکیو از ایرکندشتن ها و یا سرد کننده های برقی خود استفاده نمایند.

دستگاه تولید انرژی برق توکیو زمانی سه حصۀ توانمندی تولیدی خود را از دست داد که زلزله آن دستگاه را تکان داد و باعث شد تا دستگاه به صورت خود بخودی خاموش گردد.

بعضی بخش های این دستگاه به تدریج دوباره احیا میشود اما سایر حصص مخصوصاً بخش دستگاه انرژی ذروی میتواند ماه ها و حتی سالها را در بر گیرد تا دوباره به فعالیت آغاز نماید. تاسیسات آسیب زدۀ ذروی شهر فوکوشیما دایچی شاید هیچگاهی قادر به تولید انرژی برق نگردد.

بانری کاییدا وزیر صنایع جاپان میگوید:

" وی میگوید صرفاً نیمی از تقاضا های موسمی شهروندان توکیو را در سال روان برآورده نموده میتوانند. حکومت به یک سلسله شرایط خواهد نگریست که شامل ازدیاد قیمت انرژی برق و قطع دوامدار آن میباشد."

کمبود انرژی برق از قبل تغییراتی را در زندگی روزمرۀ جاپانی ها ایجاد کرده است.

مناطق اطراف شهر توکیو با تاریکی های دوامداری روبرو شده اند که باعث شده مردم دوکان ها و دفاتر شانرا شام زود ببندند و به خانه های خود بروند. کارمندان قطار راه آهن، تعداد محدودی از قطار ها را به کار انداخته اند، ساختمانها بعضی از لفت ها را خاموش نموده اند و چراغ های نیون در سرتاسر شهر توکیو خاموش می باشد.

بسیاری برنامه های فرهنگی و ورزشی فسخ شده است، اما حتی یک تغییر بزرگتری میتواند در راه باشد.

یوکیو ایدانو، وزیر ارشد کابینۀ جاپان در رابطه میگوید:

" وی میگوید حکومت روی برنامۀ کار میکند که زمان کاری را در جریان روز بیشتر بسازد."

جاپان بعد از آنکه از سلطۀ ایالات متحده بعد از جنگ دوم جهانی بیرون آمد، از برنامۀ استفادۀ روشنی روز استفاده نکرده بود. این مفکوره بعضی اوقات عرض وجود می نمود اما بیشتر توسط دهاقین و شهروندان عامه ، آنهاییکه به روشنی صبح زود ارزش قایل اند، رد میگیردید .

انتظار میرود حکومت جاپان اقدامات متقابل خود را تا یکماه دیگر اعلام نماید.

XS
SM
MD
LG