لینک های دسترسی

بلند ترین سطح تشعشات در آبهای اطراف تاسیسات ذروی آسیب دیدۀ جاپان


بلند ترین سطح تشعشات در آبهای اطراف تاسیسات ذروی آسیب دیدۀ جاپان

مقامات جاپان امروز اعلام داشتند که سطح تشعشعات در آب بحر در نزدیکی تأسیسات ذروی فوکوشیما، به بلند ترین نقطۀ تثبیت شدۀ آن تا حال رسیده است.

این اعلان، نگرانی و هَراس را در مورد منفذ تشخیص نا شده در کوره های ذروی بیشتر می سازد.

از زمان مصدوم شدن تأسیسات ذروی در نتیجۀ زلزله و سونامی، تا حال انواع مختلف تشعشعات مضره ازین منفذ مشخص ناشده تراوش کرده که همه را نگران ساخته است.

مقامات میگویند، اگر سطح تشعشعات همچنان بلند باقی بماند، آنها مجبور خواهند شد تا ساحۀ غیرمسکون اطراف تأسیسات فوکوشیما را توسعۀ دهند.

در یک خبر دیگر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از کشور های جهان تقاضا نمود تا معیار های مشترک ایمنی را برای اطمینان از عدم تکرار بحران ذروی جاپان، روی دست گیرند.

سارکوزی به روز پنجشنبه در حالیکه در کنار ناوتوکن، صدراعظم جاپان قرار داشت گفت جهان به خاطری متوصل به انرژی ذروی شد که از انتشار گازات کاربن که دلیل تغیر در اقلیم شده است، جلوگیری نماید و در حال حاضر هیچ بدیلی برای انرژی ندارد، ولی مذاکرات روی بهبود در معیار های ایمنی باید تا ختم سال جاری عملی گردد.

XS
SM
MD
LG