لینک های دسترسی

وقوع زلزلۀ تازه در جاپان


وقوع زلزلۀ تازه در جاپان

یک پس لرزۀ به شدت هفت اعشاریه چهار درجه شب پنجشنبه جاپان را تکان داده، جریان برق را در قسمت های شمالی آن کشور مختل ساخت.

این زلزله تقریباً یک ماه بعد از زلزله و توفان بحری صورت گرفت که ساحل شمال شرقی آن کشور را ویران کرد.

مأمورین گفتند پس لرزه در ۵۰ کیلومتری عمق بحر صورت گرفت. ادارۀ زمین شناسی ایالات متحده بعد تر شدت زلزله را به هفت اعشاریه یک گزارش داد که حتی ساختمان های شهر توکیو را برای یک دقیقه به لرزه در آورده بود.

سخنگوی فابریکۀ برق ذروی توکیو تأثیرات زلزله و هشداریۀ توفان بحری را بر روند احیای کوره ها تشریح میداد:

"اکنون که هشداریۀ توفان بحری صادر شده تا زمان از بین رفتن آن منتظر میمانیم و بعداً به کوره های شماره سوم و چهارم رفته وضع را بررسی میکنیم."

او میگوید حالت عاجل در کوره های صدمه دیده گزارشی نشر نشده است.

XS
SM
MD
LG