لینک های دسترسی

آب توکیو با رادیواکتیف آلوده شد


آب توکیو با رادیواکتیف آلوده شد

شین تارو ایشی هارا والی توکیو از ۱۳ میلیون باشندۀ آن شهر بعد از آن تقاضای آرامش را نمود که به روز چهارشنبه آیودین رادیواکتیف در سیستم آب رسانی توکیو کشف شد.

این تقاضا در حالی صورت میگیرد که مقامات روند کاری را در دستگاه ذروی فوکوشیما مؤقتاً توقف دادند.

دود غلیظ شام چهارشنبه از کورۀ شماره سوم دستگاه ذروی بلند شد و این باعث گردید تا مقامات کارمندان را که مصروف فعال ساختن سیستم سردکنندۀ دستگاه بودند از آنجا خارج سازند.

مقامات گفتند آنها تا به حال نمیدانند که دلیل بلند شدن دود چه بوده است. از بلند رفتن سطح رادیواکتیف گزارشات دردست نیست.

مقامات در توکیو اعلان نمودند که سطح رادیواکتیف کشف شده در سیستم آب رسانی برای بزرگسالان مضر نبوده ولی برای اطفال خطرناک میباشد. آنها از والدین خواسته اند تا برای اطفال زیر سن یک سال از آن آب استفاده نکنند.

این اعلان باعث تسریع فروش آب معدنی در مغازه ها گردید.

مقامات از باشندگان توکیو خواسته اند تا آب بوتلی را ذخیره ننمایند، زیرا آب و مواد غذائی برای صدها هزار تنِ ضرورت است که در اثر زلزله و توفان بحری ۱۱ مارچ بیجا شده اند.

چند ساعت قبل حکومت جاپان برفروش سبزی و شیر در ساحات اطراف دستگاه ذروی فوکوشیما قیود وارد کرد.

از جانب دیگر ایالات متحده بر واردات شیر و تولیدات که شیر در آن استفاده شده، میوه و سبزیجات از کارخانهای که در اطراف دستگاه ذروی موقعیت دارند، قیود وارد نمود.

XS
SM
MD
LG