لینک های دسترسی

جاپان: در مورد حادثه شفاف خواهیم بود


جاپان: در مورد حادثه شفاف خواهیم بود

صدر اعظم جاپان وعده سپرده است تا "شفافیت اعظمی" را در مورد حادثۀ تاسیسات ذروی فوکوشیما به جهان فراهم سازد.

ناو تو کن صدر اعظم جاپان این موضوع را به روز چهارشنبه طی تماس تلیفونی با هو جنتاو رئیس جمهور چین ابراز داشت.

وزیر خارجۀ جاپان گفت که آقای کن به خاطر حمیات و مساعدت چین به بحران ذروی جاپان ابراز قدردانی قلبی به عمل آورد.

آقای هو نیز ابراز اطمینان نمود که جاپان بر وضعیت پیش آمده فایق می آید و از توکیو خواست تا در فراهم آوری معلومات ضروری مداومت نماید.

چین و کوریای جنوبی در ماه جاری، به خاطر تخلیۀ آب های ملوث با تشعشعات رادیواکتیف از تاسیسات فوکوشیما به اقیانوس ابراز نگرانی نمودند. جاپان به خاطر این اقدام خود پوزش طلبید که از قبل آن را با همسایگان اش در میان نگذاشته بود.

XS
SM
MD
LG