لینک های دسترسی

حامد کرزی امر بررسی قضایایی زندانییان مرتبط با طالبان را نموده است


ریس جمهور افغانستان امر کرده است قضایایی همه زندانیایی که با طالبان و تندروان دیگر ارتباط میگیرند، بررسی گردد.

ریس جمهور افغانستان امر کرده است قضایایی همه زندانیایی که با طالبان و تندروان دیگر ارتباط میگیرند، بررسی گردد. این بررسی اولین گام در رسیدگی به تقاضا های است که در جرگه ملی هفته گذشته در کابل به مقصد پایان دادن ۹ سال جنگ در افغانستان، انجام یافت.

دفتر حامد کرزی گفت، در کمیته بررسی مقامات از محکمه عالی، کمیسیون آشتی که از حمایت حکومت بر خورد دار است، وزرات عدلیه و سایر مقامات عدلی شامل خواهد بود.

در جرگه ملی در کابل تقریبا ۱۶۰۰ نماینده شرکت کرده بودند.

این جرگه تقاضا کرد، زندانییانی که قرار ادعا توسط قوای افغان و خارجی بدون کدام مدرک و سند توقیف شده اند، باید آزاد ساخته شوند.

این فیلصه نامه، در جهت پیشبرد عملیه مذاکرات با طالبان، خواهان تشکیل یک کمیسیون شده است. طالبان گفته اند تا زمانیکه قوای خارجی در افغانستان حضور دارد، آنها شامل مذاکرات صلح نخواهند شد.

این فیصله نامه همچنان میگوید، شورشیانی که میخواهند به عملیه صلح بپیوندند باید ارتباط خود را از القاعده و گروه های دهشت افگن دیگر قطع سازند. فیصله نامه همچنان میگوید، اسمای کسانیکه به پروسه صلح میپوندند باید از لیست سیاه ملل متحد حذف گردد.

XS
SM
MD
LG