لینک های دسترسی

جان کری دوباره از افغانستان دیدن کرد


یک مقام بلند پایه ایالات متحده بازگشت غیر مترقبه به افغانستان داشت تا بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد نماید تلاش ها جهت مبارزه با فساد اداری را بیشتر سازد.

جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا روز جمعه به خبرنگاران گفت، رهبر افغانستان او را اطمینان داد که اقدامات در جهت ایجاد شفافیت در حکومت افغانستان اتخاذ گردیده است.

وی گفت این اقدامات شامل اجازه دادن به واحد های ضد فساد اداری میباشد که از پشتیبانی غرب بر خوردار است. این واحد ها بصورت مستقل اجراات خواهند نمود.

این دو شخصیت همچنان فرمان رئیس جمهور کرزی را مورد بحث قرار دادند که در آغاز این هفته صادر گردید. به اساس این فرمان به شرکت های خصوصی امنیتی چهار ماه وقت داده شد تا عملیات شان را توقف دهند.

جان کری به روز سه شنبه قبل از سفر به پاکستان، جهت ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب ها، با رئیس جمهور کرزی ملاقات نمود. وی قرار بود که منطقه را ترک گوید، ولی در عوض به کابل برگشت.

به روز جمعه ناتو گفت، دو تن از عساکر آن قوا در جنوب افغانستان کشته شدند. یک عسکر امریکائی در حمله مشابه به روز پنجشنبه کشته شد.

قوای ائتلاف میگوید، یک فرد ملکی در جریان عملیات شب هنگام در غرب افغانستان کشته شد.

XS
SM
MD
LG