لینک های دسترسی

Breaking News

اردنی ها از اخوان المسلمین جدا شدند


مظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در اردن

جدا شدن شاخۀ اخوان المسلمین اردن از این جنبش، ضربه شدیدی بر پیکر اخوان المسلمین است که در دو سال گذشته ناکامی های متعددی داشت. عربستان سعودی، مصر و امارات متحدۀ عرب – متحدین نزدیک اردن – اخوان المسلمین را گروه دهشت افگن خوانده اند.

منازعات عقیدتی، دلیل از هم پاشیدن جنبش اخوان المسلمین پنداشته می شود که از دیرزمانی جریان داشت. در عین حال حکومت اردن نیز تلاش کرد این گروه را ضعیف تر سازد که زمانی یک گروه عمدۀ مخالف سیاسی بود.

در اردن، برخی ها هشدار دادند که پالیسی – جدا ساختن و اداره کردن حکومت، نتیجۀ معکوس را در حالی در قبال خواهد داشت که حکومت، حامیان اخوان المسلمین را بیشتر به سوی گروه دولت اسلامی و سایر افراطگراها فشار می دهد که این خود می تواند برای ثبات آن کشور به یک تهدید مبدل شود.

شاخۀ جدید انشعابی اخوان المسلمین که رسماً جواز فعالیت را در اردن دریافت کرد، خود را یک گروه کاملاً اردنی خوانده می گوید که روابط خود را با اخوان المسلمین در منطقه قطع می کند تا منحیث یک گروه تندرو شناخته نشود.

عبدالمجید الذنیبات، رهبر این گروه در عمان این تغییر را یک اصلاح خواند. او گفت"ما جدا نشده ایم، ما یک وضعیت غیرقانونی را تحت قوانین اردن، اصلاح کردیم، تا غیر قانونی شمرده نشویم".

کودتای حکومت اردن

فرقۀ بزرگتر اخوان المسلمین، به این جنبش منطقه یی وفادار باقی مانده است. مراد عدیله، سخنگوی اخوان المسلمین می گوید که حکومت به منظور ضعیف ساختن این جنبش چنین طرحی را ریخته است. او این اقدام را کودتایی خواند که توسط حکومت و شبکۀ استخباراتی اردن انجام یافته است.

حکومت اردن از تبصره در این مورد خود داری کرده است. اما این موضوع واضح نیست که مقامات اردنی در نهایت این جنبش را غیر قانونی بخواند که ریشه های عمیق در جامعۀ اردنی دارد.

با آنهم در ماه های اخیر برخی از نشانه های سرکوبی این گروه به مشاهده رسیده است. بیش از ۲۰ فعال توقیف شده و ذکی بانی ارشید، فرد شماره دوم این گروه به اتهام انتقاد بر امارات به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

برخی ها هشدار می دهند که فشار های حکومت، حامیان اخوان المسملین را افراطی ساخته و آنان را به پیوستن با گروه دولت اسلامی وا خواهد داشت.

اخوان المسلمین به دلیل تصمیم تحریم انتخابات، در پارلمان اردن هیچ نماینده یی ندارد و برخی از اعضای جوان آن با گروه های افراطگرا در حال پیوستن استند. جدایی اخوان المسلمین اردن در اوایل ماه جاری زمانی صورت گرفت که حکومت به آن جواز فعالیت داد و جنبش اصلی اخوان المسلمین در منطقه فوراً آنرا مطرود خواند.

با آنهم، سرنوشت این فرقۀ جدید، مبهم باقی مانده است. این نیز واضح نیست که اکنون این گروه های رقیب چگونه با همدیگر برخورد خواهند کرد.

هنوز هم روشن نیست که آیا مبارزه در محاکم در مورد نام اخوان المسلمین و دارایی این جنبش مانند شفاخانه ها و املاک آن بالا خواهد گرفت یا نه.

گزارش: اسوشیتدپرس

برگردان: محمد هاشم حبیبزاده

XS
SM
MD
LG