لینک های دسترسی

تظاهرات مشابه تونس، مصر و یمن در عمان پایتخت اردن


تظاهرات مشابه تونس، مصر و یمن در عمان پایتخت اردن

از سوی دیگر در اردن نیز هزاران تن از ناراضیان، امروز در جاده ها به مظاهره پرداخته و از حکومت خواستار تعمیل اصلاحات و استعفای سمیر الرفاعی صدراعظم آنکشور شدند.

مظاهره کنندگان امروز جمعه در پایتخت عمان ، و دیگر شهر های اردن راهپیمایی نموده و شعار سرمیدادند.

حامیان مخالفین سیاسی در کشور اردن، طی چند هفتۀ اخیر به یک سلسله مظاهراتی دست زده اند که تظاهرات مشابه به آن در ماه جاری در تونس، منتج به فرار رییس جمهور آن کشور گردید.

مردم اردن خواهان نزول قیم مواد غذایی و از بین رفتن فساد اداری در کشور شان می باشند.

XS
SM
MD
LG