لینک های دسترسی

جنرال شهیم: ایجاد گارنیزیون، باعث بهبود امنیت خواهد شد


دگرجنرال قدم شاه شهیم قوماندان فرقۀ ١١١ اردوی ملی می گوید مواد انفجاری اکثراً میان لاری های بزرگ به شهر آورده می شود که امکانات نیرو های امنیتی در تلاشی و کشف آن محدود است. مصاحبۀ مکمل با جنرال شهیم را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG