لینک های دسترسی

Breaking News

استعفای رئیس بانک مرکزی افغانستان


استعفای رئیس بانک مرکزی افغانستان

سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، رئیس بانک مرکزی آن کشور را "یک مسؤول فراری" خواند، حال آنکه این مسؤول خود ادعا دارد که به دلیل خطر جانی کشورش را ترک گفته است.

بشنوید - مصاحبه عبدالقدیر فطرت با رادیو آشنا

وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی برای استعفای خویش مراحل رسمی را طی نکرده بلکه در عوض از کشور فرار نموده است.

فطرت به روز دو شنبه گفت که از سمت خود استعفا داده و از افغانستان فرار نموده است زیرا به خاطر نقش وی در انجام تحقیقات پیرامون قضیۀ اختلاس در کابل بانک، حیات اش به خطر مواجه گردیده است.

فطرت به خبرنگاران در حومۀ واشنگتن گفت زندگی اش بعد از آن با خطر مواجه گردید که وی شماری از افراد مسؤول در بحران کابل بانک را به پارلمان افغانستان معرفی نمود.

سخنگوی رئیس جمهور کرزی اشاره نمود که فطرت خود یکی از افرادی است که مسؤول بحران در کابل بانک میباشد.

کابل بانک سال گذشته بخاطر سوء اداره و قرضه های سؤال برانگیز مبلغ ۹۰۰ میلیون دالر خسارۀ مالی را متحمل گردید که نزدیک بود منجر به سقوط بانک یاد شده گردد.

XS
SM
MD
LG