لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات افغان: فطرت در 'بحران کابل بانک' شریک است


مقامات افغان: فطرت در 'بحران کابل بانک' شریک است

مقامات افغان به دنبال استعفای رئیس بانک مرکزی افغانستان می گویند که وی در بحران کابل بانک شریک بوده و به همین علت فرار کرده و استعفا داده است.

اما کارشناسان امور مالی افغانستان به این نظرند که ضعف نظام مالی و عدم موجودیت هماهنگی درمیان نهادهای مالی کشور منجر به بروز مشکلات جدی گردیده است .

عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه در واشنگتن استعفای خود را اعلان کرد و گفت که به خاطر بررسی قضیه کابل بانک به مرگ تهدید شده است.

بحران مالی کابل بانک که منجر به جنجال های زیادی در داخل و حتی در بیرون از افغانستان گردیده است، تا هنوز هم به ریشه های عمیق فساد اداری در این کشور و ضعیف بودن سیتسم و نظام مالی و بانکی آن نسبت داده می شود.

مقامات دولتی افغان می گویند که استعفای عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان ، در اصل فرار از مسوولیت های است که به وی برمی گردد.

احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که یافته های یک کمیسیون تحقیقاتی نشان می دهد که عبدالقدیر فطرت خود بخشی از عوامل مشکلات به وجود آمده در کابل بانک بوده است.

عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان به روز دوشنبه در واشنگتن استعفای خود را اعلان کرد و گفت که به خاطر بررسی قضیه کابل بانک به مرگ تهدید شده است.

وی گفت که افراد قدرتمندی در افغانستان در تلاش بودند تا جلو بررسی ها درمورد بحران مالی کابل بانک را بگیرند.

این درحالی است که عبدالقدیر فطرت حدود یک ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه نام های برخی از افراد به شمول برادر رئیس جمهور کرزی و برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری را ذکر کرده بود که پول های زیادی را از خزانه کابل بانک خارج کرده و در بیرون سرمایه گذاری کرده بودند.

در این میان سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل می گوید که عبدالقدیر فطرت رئیس قبلی بانک مرکزی افغانستان فعالیت های زیادی را در زمینه احیای سیستم بانک داری در کشور انجام داده بود، به عقیده استاد مسعود مشکل عمده نبود هماهنگی و درنظام مالی و بانکی افغانستان است.

به دنبال ایجاد بحران در کابل بانک، بسیاری از مردم اعتماد خود را نسبت به بانک های خصوصی در افغانستان و حتی نظام مالی و بانکی این کشور از دست داده اند.

اما حکومت افغانستان می گوید که صرف نظر از وضعیت کنونی، تلاش دارد تا اقداماتی را به هدف بهبود وضعیت بانکداری در کشور به اجرا بگذارد تا جلو افزایش مشکلاتی از این دست گرفته شود.

XS
SM
MD
LG