لینک های دسترسی

Breaking News

پایان اعتصاب غذایی سیمین بارکزی


پایان اعتصاب غذایی سیمین بارکزی

سیمین بارکزی نمایندۀ رد صلاحیت شدۀ مردم هرات در ولسی جرگۀ افغانستان، بعد از هژده روز، با خوردن غذا از دست صبغت الله مجددی رئیس جمهور اسبق افغانستان به اعتصاب خویش پایان داد.

سیمین بارکزی حضرت صبغت الله مجددی را پدر معنوی مردم افغانستان خطاب نموده و گفت که به احترام وی به اعتصاب خویش پایان میدهد.

وی از حضرت صبغت الله مجددی خواست که وکیل وی شده و صدای عدالت خواهی اش را به مقامات بلند پایه دولت برساند.

حضرت صبغت الله مجددی پذیرفت که به حیث وکیل خانم سیمین صدای وی را به مقامات ارشد دولت جهت اعاده حق وی می رساند.

حضرت صبغت الله مجددی از خانم سیمین بارکزی خواست که به عنوان وکیل انتصابی در مجلس سنا کار کند. وی در این خصوص کرسی خود را به وی پیشنهاد کرد.

ولی خانم بارکزی با صدای نهایت ضعیف که آثار خسته گی از آن آشکار بود گفت، اعتصاب وی به خاطر کسب مقام و کرسی نبوده بلکه جهت بلند نمودن صدای عدالت بود.

پرویز بشرمل برادر سیمین بارکزی میگوید "از اینکه خواهرم از مرگ حتمی نجات یافت، من و مردم افغانستان خوش می باشیم، ولی از اینکه دولت به صدای عدالت خواهی سیمین توجهی نه نمود، رنج می برم."

سیامک هروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، پایان اعتصاب غذایی خانم بارکزی را استقبال نموده در ضمن گفت "خانم بارکزی میتواند که در کمیسیون برگزیده شده از سوی رئیس جمهور افغانستان در روند بررسی دوسیه اش خود اشتراک نماید."

خانم سیمین بارکزی از روز گذشته به این طرف تحت تداوی شدید قرار دارشته و استناد بر اظهارات مسوولین شفاخانه سردار محمد داود خان، وی در روز های آینده نیز به مراقبت جدی نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG