لینک های دسترسی

Breaking News

شاروال: کابل صاحب آدرس و نقشۀ GPS میشود


عبدالله حبیب زی شاروال کابل میگوید که روند آدرس یابی در کابل آغاز شده و باشندگان کابل در مدت دوسال دیگر در این خصوص هیچ گونه مشکل نخواهند داشت.

او همچنان افزود که نقشه شهر کابل با استفاده از تصاویر ماهواره ای نامگذاری خواهد شد و ضمناً با دو شرکت بزرگ Global Positioning Sysytem قرارداد صورت خواهد گرفت تا برای کابل این سیستم را تهیه و تولید کنند.

GPS سیستم رهنمایی است که با استفاده از آن هر کس میتواند هر گونه آدرس را در کابل بدون کدام مشکل یافت کند.

آقای حبیب زی افزود که با شاروالی های ولایات نیز از طریق شوراهای ولایتی در تماس اند تا برنامه های مشابه در ولایات نیز تطبیق شود.

حزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبۀ زیر بشنوید:

XS
SM
MD
LG