لینک های دسترسی

تلاش های حکومت افغانستان غرض جلب همکاریی های منطقوی


تلاش های حکومت افغانستان غرض جلب همکاریی های منطقوی

وزارت خارجۀ افغانستان غرض ایجاد و توسعۀ هماهنگی بیشتر میان سازمان های همکاریی منطقوی، که افغانستان نیز عضویت آن را دارد، اجلاسی را در کابل راه اندازی کرد.

در این اجلاس نمایندگان سازمان های شانگهای، ایکو، سارک، تعامل و اعتماد سازی در آسیا، برنامه همکاریی اقتصادی منطقوی آسیایی و نمایندگان شش کشور همسایه افغانستان نیز اشتراک کرده، و درمورد همکاریی های بیشتر و همچنان نقش افغانستان در این سازمان ها برای توسعه مناسبات بحث و تبادل نظر کردند.

عنایت الله نبیل، رئیس اقتصادی وزارت خارجۀ افغانستان به خبرنگاران گفت که نمایندگان کشورهای ترکیه و هند نیز به عنوان مهمان در این اجلاس اشتراک کرده بودند. استیفن دیمستورا، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز یکی از اشتراک کننده های این اجلاس بود. وی گفت که کشورهای همسایۀ افغانستان، و در مجموع کشورهای منطقه، نیاز به همکاری های بیشتر دارند. آقای دیمستورا گفت نیاز است این کشور ها و سازمانها، به هدف تحکیم ثبات در افغانستان همکاریی های بیشتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشند.

افغانستان عضویت شماری از این سازمان ها و نهاد ها را دارد، و درعین حال در برخی دیگر از جلسات این سازمان ها به عنوان مهمان اشتراک می نمایند. این اجلاس درحالی راه اندازی گردید که روز سه شنبه، کابل میزبان کنفرانس بزرگی است که نماینده گان همین سازمان ها نیز در آن اشتراک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG