لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهره علیه حملات اسرائیل بر نوار غزه


گوشۀ از مظاهره امروز کابل

مظاهره امروز کابل که از سوی حزب همبستګۍ راه اندازی شده بود، در خلال تقلیح نمودن حملات اسرائیل بر نوار غزه و کشته شدن افراد ملکی، حمله اخیر ولسوالۍ ارګون پکتیکا را نیز به شدت محکوم نمودند.

تظاهر کننده گان خاموشی جامعه جهانی را در قبال حملات اسرائیل بر نواز غزه مورد انتقاد قرار دادند، و از جامعه جهانی خواستند که خاموشی شان را به پایان برسانند و حملات اسرائیل بر نوار غزه هر چه زودتر متوقف گردد.

همچنان کشته شدن مردم ملکی در درگیری نظامی در افغانستان نیز در خلال صحبت ها درین مظاهره تقبیح گردید و این عمل را نابخشیدنی خواندند.

سیلی غفار، یکی از تنظیم کننده گان این تظاهرات به صدای امریکا گفت، هدف از این تظاهرات بلند کردن صدا در مقابل کشتن افراد ملکی در افغانستان ، فلسطین و تمامی جهان است.

خانم غفار میگوید چنانکه حادثه ارگون از قبل پلان شده بود ، همچنان حملات بالای غزه نیز از قبل پلان شده و آنرا به شدت تقبیح میکنند.

او میگوید افغانستان در شرایط کنونی به یک نظام دیموکراتیک نیاز دارد و دیموکراسی فعلی دروغین بوده و هیچگاه نمی تواند درد مردم را دوا کند.

همچان اشتراک کننده گان این تظاهرات میگفتند که در سیزده سال گذشته مردم در افغانستان به بسیار مشکل زندگی کرده اند و حکومت فعلی تنها تماشاگر بوده است.

تظاهر کننده گان همچنان علیه بزرگان مجاهدین اسبق و نیرو های خارجی مستقتر در افغانستان نیز شعار سر میدادند.

در ختم این تظاهرات طی یک قطع نامه خواسته شد تا زمانیکه در افغانستان یک نظام دیموکراتیک به اراده مردم برپا نگردد، مردم افغانستان صلح را به چشم نخواهند دید.

آنان از نهاد های مردمی و آزادی خواه درخواست نمودند که در مقابل ظلم خاموش نه نشینند و برای آگاهی مردم کار کنند.

XS
SM
MD
LG