لینک های دسترسی

تجلیل از عید قربان در افغانستان و افزایش قیمت مواشی


نمای از محل فروش مواشی در کابل

نخستین روز عید قربان در افغانستان به روز یکشنبه تجلیل شد. افغانها در داخل و خارج از کشور از عید قربان تجلیل می کنند.

خبرنگاران رادیو آشنا در مرکز و ولایات افغانستان از آمادگی های خاص مردم در روز های گذشته و همچنان تجلیل شایسته از این روز را خبر داده اند.

بسیاری مردم با وجود مشکلات اقتصادی که در افغانستان تا هنوز هم بیداد می کند، خریداری های عیدی را کرده اند اما این عید با تفاوت اندکی از عید گذشته با قربانی همراه می باشد.

خبرنگاران رادیو آشنا از گوشه های مختلف افغانستان گزارش داده اند که قیمت مواشی برای قربانی در آستانۀ عید افزایش یافته و همچنان این قیمت ها تا هنوز هم در سطح بلندی باقی مانده است.

مقامات امنیتی قبلاً گفته اند که تدابیر ویژه یی را به هدف مصئونیت روز ها عید در سراسر افغانستان اتخاذ کرده اند تا از این سه روز تجلیل شایستۀ صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG