لینک های دسترسی

"بازسازی کانال ها علت مهم افزایش حاصلات زراعتی میباشد"


مصاحبه با انجنیر حبیب خان، مشاور وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان

انجنیر حبیب خان، مشاور وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، علت مهم افزایش هفت در صدی در حاصلات افغانستان را بازسازی کانال های آبیاری در شانزده ولایت کشور میداند. مصاحبۀ کامل با انجنیر حبیب خان را در اینجا تماشا کنید.

XS
SM
MD
LG