لینک های دسترسی

Breaking News

جایگاه 'معتاد' در انظار علمای اسلامی


جایگاه 'معتاد' در انظار علمای اسلامی

حدود سه صد تن از علماى دينى از ٣٤ ولايت افغانستان که به دعوت وزارت مبارزه عليه مواد مخدر به شهر کابل آمده در يک همايش سراسرى علما شرکت کرده اند، به روز چهارشنبه در دومين روز جلسه نيز روى جلوگيرى از اعتياد به مواد مخدر در روشنى تعليمات اسلامى بحث نمودند.

به موجب سازمان دهندگان اين همايش بزرگ علماء دينى – درين گردهمايى ملا امامان، خطيبان، واعظان و مسئولین مدارس دينى سراسر افغانستان شامل اند. به دنبال جلسه افتتاحيه بروز سه شنبه، علماء دينى در روز دوم همايش به بحث هاى خود روى موضوع جلوگيرى از اعتياد به مواد مخدر در روشنى تعليمات اسلامى ادامه دادند.

به موجب اظهارات زلمى افضلى، سخنگوى وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و ديگر سازمان دهندگان اين همايش، علماى دينى که در روز نخست عمده تا درمورد حل و حرمت مواد مخدر ومشتقات آن، و همچنان فتاوى علماى جيد و مراجع معتبر مسلمانان دنيا چون جامعه الازهر، ديوبند، عربستان سعودى و حوزۀ علميۀ قم بحث کرده بودند، به روز چهارشنبه در دومين روز جلسه روى موضوعات برنامه آموزشى جلوگيرى از اعتياد به مواد مخدر در مدارس دينى افغانستان، بسيج علماى دينى در کاهش اضرار و تقاضا، بطور گسترده بحث کردند.

داکتر شفيق صميم، معين تعليمات اسلامى وزارت معارف – که يکى از گرداننده گان کليدى اين همايش علما است – پيرامون اهميت اين همايش علماى دينى سخن گفته آن را به فال نيک گرفته اضافه کرد ''افغانستان يک جامعه اسلامى است درين جا علما و روحانيون مسلط هستند و اينها هستند که به مردم خود، قناعت داده ميتوانند."

رجوع به علما و شريک ساختن اينها در برنامه هاى محو مواد مخدر يک فال نيک است و علما همه مصمم اند تا پاليسى دولت افغانستان را در مبارزه عليه مواد مخدر حمايت و تقويت نمايند.

آقاى ضرار احمد مقبل عثمانى، وزير مبارزه عليه مواد مخدر، خطاب به علماى شامل جلسه اظهار داشت که علماى دينى بايد حکومت را درين مبارزۀ دشوار همکارى نموده پيام نيک به مردم دهند.

وی افزوده ''هرعالم که در مسجد هست، در منبر هست، پيام صبحگاهى اش، اين باشد که ما را کمک بکند تا بتوانيم جامعه ما، جامعه خوب و با اخلاق باشد و اجتماع ما، اجتماع مرفه و مسلمان باشد.''

آقای مقبل عثمانی گفت وزارت وی با درک اين نکته که نقش علما در جامعه مسلمان افغانستان غير قابل انکار است، يک اداره مشورتى جديد را در چوکات وزارت ايجاد کرده است تا بتواند به طفيل همين اداره جديدالتاسيس يک رابطه محکم و قوى را باعلماى کشور بوجود بيايد، وعلماى دينى درين راستا دولت خود را تقويت نمايند.

داکتر صميم، سهم علماى دينى را درين مبارزۀ بر حق با اهميت خوانده گفت "علما بخوبى ميدانند که سهمگيرى در کمپاين آگاهى از اضرار مواد مخدر يک تکليف دينى وجيبه شرعى است."

قراراست فردا پنجشنبه سومين روز همايش علماى دينى در مورد مواد مخدر به پايان برسد و شرکت کنندگان اين همايش نتايج بحث هاى سه روزه را در مورد معضله مخدرات و چگونگى جلوگيرى آن را ترتيب داده بنام اعلاميه کابل صادر نمايند.

XS
SM
MD
LG