لینک های دسترسی

اعتراض کاندیدان از نتایج انتخابات ولسی جرگه


اعتراض کاندیدان از نتایج انتخابات ولسی جرگه

به روز سه شنبه ده ها نفر در شهر کابل به جاده ها سرازیر شده، علیه انتخابات ولسی جرگۀ آن کشور دست به اعتصاب زدند که به دلیل اتهامات تقلب خدشه دار شده است.

مظاهره کنندگان، بشمول قانونگذاران و کاندید های خشمگین، انتخابات هژدهم سپتمبر را غیر دیموکراتیک و نامشروع خوانده و کمیسیون انتخابات را به جعلکاری در پروسه رأی دهی متهم نمودند.

مقامات انتخابات افغان تقریباً یک بر چهارم حصۀ پنج میلیون و ششصد هزار رأی را بخاطر تقلب و بی نظمی های دیگر باطل اعلان نمودند. مقامات انتخابات می گویند آنها همچنان ۲۲۴ کاندید را به اتهام تقلب تحت تحقیق قرار داده اند.

قرار بود نتایج نهائی انتخابات تا آخر ماه اکتوبر اعلان گردد، ولی اعلام آن بخاطری به تعویق افتاد که کمیسیون سمع شکایات تحت حمایۀ ملل متحد، به هزاران شکایت رسیدگی می نماید.

کمیسیون عمدۀ ناظر انتخابات افغانستان هفته قبل از عدم شفافیت جدی در بین مقامات انتخابات در جریان شمارش مجدد آرأ گزارش داد.

XS
SM
MD
LG