لینک های دسترسی

نمایندگان در جرگه صلح از پلان کرزی حمایت کردند


نمایندگان در جرگه صلح در کابل میگویند، آنها از پلان های حامد کرزی، در رابطه با مذاکره صلح با طالبان که هدف آن ختم جنگ ۹ ساله در افغانستان است، حمایت میکنند.

حدود ۱۶۰۰ نماینده بروز جمعه برنامه مصالحه حامد کرزی را قبول نمودند. و سران قبایل بعدا در گروپ های کوچکتر با هم به جلسه نشستند.

در جمع توصیه های داده شده یکی هم تشکیل کمیسیونی بود که رهبری تلاش برای صحبت با طالبان را باید به عهده داشته باشد.

درین جرگه نمایندگان در مورد اینکه آیا حکومت قبل از راه اندازی مذاکره با طالبان باید شرایطی را تعیین نماید یا نه، بحث نمودند.

بعضی از نمایندگان میخواهند ایالات متحده زندانییانی را که در توقیفگاه های نظامی زندانی اند و به کدام جرمی متهم نشده اند، باید آزاد سازد.

تعداد دیگر هم خواهان حذف اسمای رهبران طالبان از لیست سیاه شدند.

همچنان بروز چهارشنبه قوای افغان دو نفری را که قصد داشتند در جریان جرگه حملاتی انتحاری را انجام دهند، هلاک ساختند. درین واقعه به کسی دیگری آصیب نرسیده است.

در جرگه از طالبان دعوت نشده است. طالبان میگویند، تا زمانیکه قوای خارجی افغانستان را ترک نکرده اند، شامل مذاکره نخواهند شد.

حکومت افغانستان از طالبان خواسته است سلاح خود را به زمین بگزارند، از خشونت دست کشیده و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.

XS
SM
MD
LG