لینک های دسترسی

بورس های تحصیلی با وجود انسداد صد ها مکتب در جنوب غرب افغاتستان


بورس های تحصیلی با وجود انسداد صد ها مکتب در جنوب غرب افغاتستان

در پوهنتون کندهار از ۲۴۱ تن از فارغین صنوف دوازدهم ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان، امروز امتحان راه یابی به بورس های تحصیلی کشور پاکستان، تحت نظر هیئت تحصیلات عالی و استادان پوهنتون کندهار اخذ گردید.

به قول مسئوولین ولایت کندهار، در مجموع از چهار ولایت حوزه جنوب غرب افغانستان، جهت اشتراک در امتحان، ۳۵۷ تن به شمول ده تن از دختران ثبت نام نموده بودند، اما امروز در صحن امتحان ۲۴۱ تن از فارغین ذکور به شمول سه تن از دختران اشتراک نموده بودند.

پاکستان ۵۰۰ بورس تحصیلی را به محصیلین افغان اعلان نموده است که نظر به تناسب فارغین هر ولایت، بورس های مذکور برای فارغین هر ولایت توزیع خواهد شد.

مسوولین ولایت کندهار میگویند، برای ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان ۳۴ بورس تحصیلی پاکستان، سهمیه داده شده است.

داکتر توریالی ویسا، والی ولایت کندهار از روند امتحان در پوهنتون کندهار دیدن نمود و گفت: "برای جوانان ولایات جنوب غرب افغانستان که از جنگ و بی ثباتی متاثر میباشند، امتحان امروزی یک چانس خوبی است."

داکتر حضرت میر طوطی خیل، رییس پوهنتون کندهار، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:

"به مقایسه امتحانات گذشته، امتحان فعلی عادلانه میباشد؛ زیرا برای هر ولایت سهمیه داده شده و شاگردان هر ولایت شده ارزیابی و از بین آنها مستحقین انتخاب میگردند. قبلا از ولایاتی که مشکلات موجود بود و یا سطح معارف در ولایات پایان میبود، شاگردان به این بورس ها دسترسی نداشتند."

یک تعداد از فارغین صنوف دوازدهم ولایات حوزی جنوب غرب به رادیو آشنا گفتند:

"احساس خوشی می نمایم، چون سوال های طرح شده نهایت ساده و آسان می باشد، امید واری من بیشتر میباشد که به تحصیلات عالی راه یابم. قبلا این چنین چانس ها بسیار کم بود. جوانان نه به بورس های خارجی و نه هم در موسسات تحصیلی داخلی، جذب شده میتوانستند.

اکثر از جوانان به آینده خویش امید واری نداشتند، و به خاطر پیدا کردن کار باید به کشور های ایران و پاکستان میرفتند؛ و یا هم اکثر از جوانان، معتاد به مواد مخدر میشدند. اما فعلا جوانان تا حدی زیادی نسبت به آینده خویش امید وار شده اند."

----

"من اعتماد دارم که موفق به کسب بورس های خارجی شوم، چون بسیار زحمت کشیده ام. من از تمام جوانان ولایات جنوب غرب توقع مینمایم که نا امید نشوند. تلاش نمایند، دروس مکتب خویش را تعقیب کنند. فعلا برای جوانان افغان از طرف جامعه جهانی و دولت افغانستان زمینه بیشتر تحصیلی مساعد گردیده است."

امتحان راه یابی فارغین صنوف دوازدهم برای بورس های پیشنهادی کشور پاکستان در ولایات جنوب غرب افغانستان در حالی است که به دلیل مشکلات امنیتی در ولایات جنوب غرب افغانستان، صد ها باب مکتب بروی اطفال و نو جوانان مسدود گردیده است.

XS
SM
MD
LG